Beeldvorming

Beeldvorming

Art en Ziel, Zebra en Toolbox Zelfstigma

Toolbox Zelfstigma

Vanaf eind 2014 organiseert Stichting ZON empowerende bijeenkomsten rond zelfstigmatisering. Deze bijeenkomsten zijn gericht op vergroten van sociale en maatschappelijke weerbaarheid van mensen met psychische aandoeningen. In 2016 maakt ZON deze Toolbox Zelfstigma op maat voor gebruik door ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in diverse rollen. Zowel bínnen de GGZ (herstelgroepleiders en ervaringswerkers) als voor gebruik door ervaringsdeskundige cliëntondersteuners, voorlichters en belangenbehartigers binnen het sociale domein.

Door direct een scala aan ervaringswerkers, cliëntondersteuners, voorlichters en belangenbehartigers in speciaal op maat gemaakte workshops te trainen ontstaat een groot bereik van ervaringsdeskundigen die het thema bespreekbaar kunnen maken en helpen oplossen. Hierdoor kan het instrumentarium in verschillende fasen van persoonlijk en maatschappelijk herstel worden aangepakt en ingezet worden in de communicatie en voorlichting naar relevante stakeholders in het sociale domein en op de arbeidsmarkt.

ZON levert hiermee een bijdrage aan het bevorderen van (arbeids)participatie van mensen met psychische aandoenigen en brengt een toegevoegde ervaringsdeskundige waarde in binnen de discussie over stigma en stigmatisering waarbij verschillende partijen open en gelijkwaardig met elkaar over dit thema, en het tegengaan ervan, van gedachten kunnen wisselen.

Geschiedenis van het onderzoek naar zelfstigmatisering

In januari 2013 startte Stichting ZON met een client centered actie-onderzoek  naar zelfstigmatisering. Doel van het onderzoek: het onderwerp zelfstigmatisering bespreekbaar maken en mensen die ermee leven gereedschappen aanreiken om zelfstigmatisering te doorbreken. Het eerste deel van het onderzoek bestond uit een literatuurstudie naar de stand van zaken rond geestelijke gezondheid en stigmatisering. Tegelijkertijd deed een team van mensen met ggz-ervaringskennis rond (zelf)stigmatisering een voorverkenning op thema’s die in de vragenlijst aan de orde zouden moeten komen. In een serie workshops en op basis van de literatuurstudie Geestelijke gezondheid en stigmatisering – een korte inleiding op basis van de literatuur werd een vragenlijst samengesteld  die november 2013 is uitgezet via social media. De rapportage over het vragenlijstonderzoek werd gepubliceerd op 3 april 2014: Rapportage vragenlijstonderzoek zelfstigmatisering.

Op 19 juni 2014 organiseerde ZON een startbijeenkomst waarbij de Thema’s Toolbox Zelfstigma werden gepresenteerd. Twintig mensen met ervaringskennis op het thema zelfstigma deelden aan de hand van de toolbox hun ervaringen. 

De lancering van de bijeenkomsten was in december 2014 in Leiden. In het jaar 2015 hebben vervolgens vier partijen buiten de regio Zuid-Holland Noord het thema zelfstigmatisering via de toolbox binnen hun organisatie toegankelijk gemaakt. ZON gaf de workshops in het eerste half jaar van 2015 op locatie bij GGZ Noord-Holland Noord in Enkhuizen en Hoorn, bij Lister/Enik Recovery College in Utrecht en bij Arkin in Amsterdam. 

Deelnemers aan de workshops zijn onder andere ervaringsdeskundige herstelcoördinatoren, ervaringswerkers in FACT-teams, WRAP-facilitators, ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma en cliënten van de instelling die deelnemen aan herstelwerkgroepen.

Vanaf eind 2015 vinden de workshops plaats in een doorontwikkeld Train the trainer-format. Vijftien GGz-ervaringsdeskundigen van GGZ Rivierduinen (afdeling Leiden/Duin- en Bollenstreek), Zelfregiecentrum Leiden, GGz Informatiepunt Holland Rijnland en Stichting ZON volgden de training. Ook ervaringsdeskundige medewerkers van TEAM ED in Amsterdam, RIBW Brabant, GGZ Eindhoven, Bureau Maks, Novadic Kentron en Zorgbelang Gelderland volgden de training.

Kijk voor een lijst van contactpersonen van organisaties met aanbod rond het thema zelfstigmatisering op Samen Sterk zonder Stigma.

Monique van Biezen
Programmacoördinator participatie

06-53831754
mvanbiezen@zonzh.nl

Art en Ziel

Eind 2012 ontstond het idee voor Art en Ziel, met als doel het ondersteunen van kunstenaars met een ggz-achtergrond bij het presenteren van hun werk aan een breder publiek en het uitdragen van de functie van kunst voor herstel en participatie.

Sindsdien heeft Art en Ziel verschillende keren deelgenomen aan de Leidse Kunstroute. Tijdens dit jaarlijkse evenement hebben deelnemend kunstenaars hun werk tentoongesteld in Galerie Cellini en het pand van Stichting ZON en hebben er diverse workshops en bijeenkomsten plaatsgevonden. Dit heeft bijgedragen aan de inbedding van de kunstenaars van Art en Ziel in de Leidse kunstwereld en aan het tegengaan van stigmatisering doordat er mooie ontmoetingen zijn ontstaan tussen professionele kunstenaars, amateurkunstenaars, mensen met en mensen zonder ggz-achtergrond.

In 2016 waren er ook diverse andere activiteiten in het kader van Art en Ziel, zoals een expositie in de openbare ruimtes van het GGD gebouw te Leiden van mei t/m augustus, deelname aan Kunstmarkt op de Hooglandse Kerkgracht tijdens de Leidse Lakenfeesten op 25 en 26 juni en een gezamenlijke lunch en kunstroutewandeling tijdens de Leidse Kunstroute.

Voor 2017 staan er ook weer diverse activiteiten op de agenda, zoals deelname aan Kunstmarkt op de Hooglandse Kerkgracht tijdens de Leidse Lakenfeesten op 24 en 25 juni, deelname aan de Leidse Kunstroute op 23 en 24 september (zie ook op de website van Kunstroute Leiden) en een thema-expositie in de galerie van Oldschool Leiden van 5 tot 29 oktober. Hierin werkt ZON nauw samen met kunstenaars van Galerie Beeldschoon.

Daarnaast is er een doorlopende expositie van verschillende kunstenaars in de vergaderzalen van het pand van Stichting ZON. Van 17 augustus tot 19 oktober is er werk te zien van kunstenaars  Astrid KeusLouise Schamper en Frank de Rooij

Op de facebookpagina van Art en Ziel zijn deze activiteiten ook te volgen.

Art & Ziel catalogus 2015

Samen Sterk zonder Stigma

Onder andere de bevindingen uit de het onderzoek naar zelfstigmatisering dat Stichting ZON uitvoerde in 2013 en 2014 vormden de basis voor het ontwikkelen van de Toolbox Zelfstigma. Stichting ZON diende bij de landelijke campagne Samen Sterk zonder Stigma een projectvoorstel in om de toolbox fysiek te kunnen realiseren. De aanvraag werd gehonoreerd. Het projectvoorstel zag er als volgt uit: Toolbox Zelfstigma. Om de toolbox door te ontwikkelen naar het Train the trainer-format diende ZON in het najaar van 2015 opnieuw een projectvoorstel in. Deze aanvraag werd, net als de aanvraag in 2014, door Samen Sterk zonder Stigma gehonoreerd. 

ZEBRA

Stichting ZON ondersteunt kunstenares Arlette Einhorn met het introduceren van haar prentenboek ZEBRA.

Dit boek gaat over een bijzondere zebra die niet alleen zwarte en witte strepen heeft, maar ook zwarte en witte dagen. Zij heeft het boek gemaakt op basis van haar eigen ervaringen.

Centraal thema van het boek is dat je mag zijn wie je bent, vrij van (zelf)stigma. Door dit boek onder de aandacht te brengen bij ouders, verzorgers, hulpverleners en leerkrachten in het basisonderwijs hopen wij dat er in het gesprek met jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar meer openheid kan ontstaan over thema’s als verdriet, somberheid en vriendschap.

Voor het drukken van de eerste oplage van ZEBRA hebben wij subsidie ontvangen uit de Socialrungelden van landelijke organisatie Samen Sterk zonder Stigma.

Het boek is in de regio Leiden geïntroduceerd tijdens twee bijeenkomsten, een bijeenkomst voor ouders en professionals op vrijdag 20 mei 2016 en een interactieve kindervoorstelling op zaterdag 4 juni 2016.

ZEBRA kan besteld worden bij Arlette Einhorn via arlette@arlettelino.nl of 0630470191

Blogs

Onderdeel van de Toolbox Zelfstigma is het schrijven over zelfstigmatisering. Mensen met ervaringskennis schrijven stukjes over de worsteling met de gevolgen van de psychische klachten en aandoeningen en ermee gepaard gaande zelfstigma, zoals jezelf tekort voelen schieten, je minderwaardig voelen ten opzichte van anderen en sociale en maatschappelijke vervreemding wanneer de reguliere aansluiting wegvalt.

Stichting ZON wil een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken en doorbreken van zelfstigmatisering bij mensen met psychische aandoeningen. Zelfstigmatisering heeft betrekking op jezelf tekort voelen schieten, schaamte, je minderwaardig voelen ten opzichte van anderen en sociale en maatschappelijke terugtrekking.

Op deze plek publiceren we onder andere columns van mensen met ervaringskennis rond zelfstigmatisering en verslagen over de empowerende bijeenkomsten die ZON ontwikkelde, gericht op het herkennen en oplossen van zelfstigmatisering en het bevorderen van stigmaweerbaarheid. Belangrijke sleutels in het bewerkstelligen van persoonlijk en maatschappelijk herstel.

In januari 2015 ging de Toolbox Zelfstigma ‘on the road’. Stichting ZON was in Enkhuizen  om het thema zelfstigmatisering te bespreken met ervaringswerkers van GGZ Noord-Holland Noord. Lees hier een weergave van de bijeenkomst.

Stichting ZON schreef de column ‘De aandoening en het stigma’.  Dit naar aanleiding van een reactie die volgde op het krantenartikel in Trouw van 10 september 2014 ‘Zelfstigma erger dan kwaal’.

Lees hier de column Het zelfvervullend zelfstigma‘ van Bianca van Beugen. Het gaat over de angst voor het oordeel van anderen en over aspecten die deze angst versterken, zoals het eigen oordeel. Lees ook columns van Bianca van Beugen op haar eigen blog.

Filmpjes gericht op publieksstigma

Zie hier de filmpjes die Stichting ZON begin 2013 maakte in het kader van de ‘Week van de Psychiatrie’. De filmpjes zijn bedoeld om bewustwording rond stigmatisering te bevorderen.

 

 

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...