Participatie

Participatie

Meedoen, ervaringsdeskundigheid, Bluf-cv, werk

Voor mensen met psychische aandoeningen kan het na een periode van intensieve behandelingen en/of opnames moeilijk zijn om weer stappen te zetten in de maatschappij. Dikwijls is het sociale netwerk deels of geheel afgebrokkeld en daarnaast komt het veelvuldig voor dat ook het cont(r)act met de werkgever verbroken is en men afhankelijk is van een re-integratietraject dat al dan niet wordt aangeboden door de gemeente of het UWV.

De vaak onzekere startpositie vanwaar men weer gaat re-integreren is zo specifiek voor de doelgroep dat ondersteuning door mensen met ervaringskennis en -deskundigheid een noodzakelijke aanvulling is op de reguliere arbeidgerelateerde hulpverlening. Wanneer de periode van psychische klachten en behandelingen lang geduurd heeft kan men het zicht zijn kwijtgeraakt op de kwaliteiten en vaardigheden die men eens had, maar die men niet heeft kunnen onderhouden.

ZON organiseert regelmatig workshops en bijeenkomsten gericht op het versterken van de maatschappelijke- en arbeidsmarktpositie van mensen met psychische aandoeningen. Hierbij wordt ingezet op het vergroten van sociale en maatschappelijke weerbaarheid en het terugvinden van het vertrouwen in de eigen kwaliteiten.

 

De ‘Bluf-cv’ 

Van ervaringen naar kwaliteiten

De Bluf-cv is een empowerende serie bijeenkomsten waarin wordt vertrokken vanuit de gedachte dat het versterken van de psychische en sociale weerbaarheid van mensen het sociaal en maatschappelijk herstel aanmerkelijk bevordert. Door het hervinden van de kwaliteiten en stimuleren van het geloof in deze kwaliteiten vergroten mensen het zelfvertrouwen en kunnen ondermijnende gedachten en emoties worden uitgeschakeld.  Aan de hand van het opnieuw interpreteren van de levensloop van mensen, het scheiden van ervaringen en emoties en het opnieuw interpreteren van eigenschappen wordt psychische, sociale en maatschappelijke weerbaarheid opgebouwd.

Door periodes van psychische ziekte en behandelingen zijn mensen namelijk het zicht op hun kwaliteiten en vaardigheden kwijtgeraakt. Dit gebeurt enerzijds doordat ervaringen vaak overschaduwd zijn door de psychische klachten. En anderzijds door de al eerder genoemde schadelijke invloed van (geïnternaliseerd) stigma.

De doelstelling van deze bijeenkomsten is dat  vergeten ervaringen, kwaliteiten en vaardigheden worden hervonden, de rode draad in deze informatie wordt opgespoord. Gaandeweg dit proces gaan mensen hun ervaringen op een positievere manier valideren en ontstaat er samenhang in de ervaringen. Mensen groeien in hun identiteit en leggen een basis voor geloof in zichzelf en eigen kunnen.

De Bluf-cv wordt ook aangeboden in een Train the trainer-format. Deze training is geschikt voor mensen die hun ervaringskennis rond arbeidsparticipatie met psychische aandoeningen willen doorontwikkelen en inzetten in de ondersteuning van anderen. Deze training is onderdeel van het programma rond doorontwikkelen van ervaringsdeskundigheid van Stichting ZON.

Flyer de Bluf-cv

Doorbreken van zelfstigmatisering en vergroten van stigmaweerbaarheid

Psychische problematiek is door haar diversiteit in verschijningsvormen en oorzaken ingewikkelde materie. Voor mensen die lijden aan psychische aandoeningen is het al moeilijk om om te gaan met de invaliderende klachten zélf, maar door stigmatisering wordt het nog lastiger. Er leven nog steeds vele harde (voor)oordelen over psychische aandoeningen, oordelen die bij 40 tot 50% van de mensen met psychische aandoeningen leidt tot (toename van) zelfstigmatisering: het zichzelf stelselmatig naar beneden halen, overmatig zelfverwijt en zich minderwaardig voelen ten opzichte van anderen.

Stichting ZON ontwikkelde een serie workshops gericht op het bespreekbaar maken, doorbreken en oplossen van zelfstigmatisering. Deze workshops worden regelmatig aangeboden. Kijk hier voor de affiche van de workshops. Via de nieuwspagina en het programma-overzicht op deze site worden nieuwe data aangekondigd.

Deze workshops worden ook aangeboden in een Train the trainer-format. Deze training is geschikt voor mensen die hun ervaringskennis rond zelfstigmatisering naar aanleiding van psychische aandoeningen willen doorontwikkelen en inzetten in de empowerment van anderen. De training wordt op maat gemaakt al naar gelang de rollen en werkzaamheden die ervaringsdeskundigen uitvoeren of willen oppakken Deze training is onderdeel van het programma rond doorontwikkelen van ervaringsdeskundigheid van Stichting ZON. De eerste training vond plaats in Leiden. In een serie van drie bijeenkomsten werden voorlichters en herstelgroepmedewerkers in de regio Zuid-Holland Noord getraind in het kunnen herkennen, bespreekbaar maken en oplossen van zelfstigmatisering.

ZONactief

Van zomer 2012 tot zomer 2015 werkte ZON aan het project ZONactief, waarbij de nadruk lag op individuele gesprekken in de ondersteuning bij arbeidsparticipatie. Tien mensen die met ZON via dit project in aanraking kwamen zetten zich sinds najaar 2015 in voor de collectieve belangenbehartiging rond de arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen.

Hierbij wordt gewerkt via vier hoofdthema’s, de zogenoemde sleutels. Deze zijn gegroepeerd rond de benadering van de cliënt, de benadering van werkgevers, samenwerking tussen organisaties en wet- en regelgeving. Stichting ZON zet zich, met het team van belangenbehartigers met ervaringskennis met psychische aandoeningen en werk in, om vanuit bovengenoemde aandachtsgebieden, deze belangrijke sleutels rond arbeidsparticipatie op de kaart te houden. 

In het najaar van 2016 is Stichting ZON bovendien voornemens een nieuwe groep mensen met ervaringskennis te trainen in het voeren van individuele gesprekken vanuit cliëntperspectief. Een belangrijk onderdeel van deze training is het doorontwikkelen van de eigen ervaringskennis met psychische aandoeningen en maatschappelijke- en arbeidsparticipatie. De training zal zich uitstrekken tot peer-to-peer ondersteuning binnen het gehele sociale domein.

Publicaties in het kader van collectieve belangenbehartiging op het domein van (arbeids)participatie:

Verslag bijeenkomst ‘Psychische aandoeningen en werk‘ 

ZON Signaal | BAAT als handvat in het sociale domein – het cliëntperspectief.
ZON Signaal | De Participatiewet en de angst voor verdringing.
ZON Signaal | Met het oog op de Participatiewet – het klantperspectief.
ZON Signaal| Het Klant in Beeld-gesprek.

Bijeenkomst | Verslag Tea for two Keukentafelgesprek 23 maart 2016 – Stichting ZON

 

 

Monique van Biezen
Programmacoördinator participatie

06-53831754
mvanbiezen@zonzh.nl

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...